วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อสม.บ้านหนองเขื่อนช้างจัดอบรมแกนนำจัดทำหลุมพอเพียง

อสม.บ้านหนองเขื่อนช้าง จัดอบรมแกนนำสุขภาพ จัดทำหลุมพอเพียง 
โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2556 06:39

  เป็นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งที่ดีทั้งผู้นำและชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมมือ
  ถ้าทุกที่เป็นแบบนี้ เราคงอยู่กันอย่างมีความสุข พออยู่พอกิน
  ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ สู้ สู้ค่ะ ชื่นชม

  ฤทัยทิพย์ ไม้กลาง
  จังหวัดนครราชสีมา

  ตอบลบ